ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା |

ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା |

ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଏବଂ କଲେ |

ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଦନିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିଖାଇଲେ | ସେ କହିଥିଲେ, “କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହି ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ” (ଲୂକ 18 :: 1) ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିନରାତି ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଆନ୍ତି, ସେ କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁୁ ଅଟନ୍ତି ? (ଲୂକ 18 :7:)) | ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲେ

ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦନିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ:

ରତିଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ । 4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧିକୁ କ୍ଷମା କରୁ । ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ ।(ଲୂକ 11: 3-4) |

    ପୁଣି, ସେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପିତା, ଯଦି ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ’ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ; ତଥାପି ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା (ମାଥିଉ 26:39)

 ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ   ପୁଣି, ସେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା । (ଲୂକ 22:44) |

    ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲାଜାରଙ୍କ ସମାଧି ପରି ଦୁଖ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।(ଯୋହନ: 11: 1))

    ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ (ଲୂକ 6:12) |

    ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ  |

ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ | “ମାତ୍ର ସେ କେହି ନ ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ।” (ଲୂକ: 5: 16)| ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ ିଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ “ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ” ଏବଂ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରିଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜ୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ” (ମାର୍କ: 1:35 )) |

ଦନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା: ଅନ୍ୟଥା ବାଇବଲ କହେ |

ଆମର ଅନୁରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପୁଣି, ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର । (ଏଫିସୀୟ: 18: ୧)) | ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ; (୧ ଥେସଲନୀକୀୟ: 17: ୧)) |କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ (ଫିଲିପ୍ପୀୟ 4 :)) |

ଯୀଶୁ ନିଜ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଦନନ୍ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲେ | ଆପଣ ହୁଏତ ଏହାକୁ “ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା” ଭାବରେ ହୃଦୟରୁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ | ତା’ପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ କୁହ:

    “ଆମ୍ଭର ପରମପିତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ନାମ ପବିତ୍ର ହେଉ।” ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭରେ, ସ୍ୱୀକାର କର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁମର ପିତା | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାରନ୍ତି, “ଭଗବାନ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମୋତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯଦିଓ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ କିଛି କରି ନାହିଁ |”

    “ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୃଥିବୀରେ ହେବ। ” ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଙ୍କଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ | ସେ ଆଜି ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ | ତାଙ୍କୁ ଯେକଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

    ଆଜି ଆମକୁ ଆମର ଦନନ୍ଦିନ ରୁଟି ଦିଅ। ” ଆଜି ତୁମକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଗୃହ, ବସ୍ତ୍ର, ଚାକିରି, ନିରାପତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ମାଗିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ

    ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କର। ” ତୁମେ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା ଜାଣିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କୁହ | ଏକ ପାପକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ରହିଥାଏ | ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ | ତା’ପରେ, ତୁମ ଜୀବନରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିନାହଁ | ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ନିଅ | ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁମର ଜୀବନର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କୁହ |

Leave a Reply